ITNET.VN

Tin Tức

Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi theo Thông tư 02/2018 Bộ Y Tế

Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi theo Thông tư 02/2018 Bộ Y Tế

Cơ sở đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, cơ sở tái đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn GPP sau ngày Thông tư này có hiệu lực phải trang bị ít nhất 01 thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi với tần suất ghi phù hợp (thường 01 hoặc 02 lần trong 01 giờ tùy theo mùa)

Chi tiết

Xem tất cả

LIÊN HỆ

AN PHU VINH COMPANY

07, T4A St. , Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist. , Ho Chi Minh City, Viet Nam
TEL: 84-28-38161315 - HOTLINE: 0933.725790
FAX: 84-28-38132955 - Email: contact@apvco.vn

Gửi liên hệ

Thành công!