Nhiệt kế tự ghi, thiết bị ghi nhiệt độ, nhiệt ẩm kế tự ghi, hệ thống giám sát nhiệt độ, điều khiển nhiệt độ.

Download

<

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Skype Call Sales 1 - 0933.725790 0933725790
  • Skype Call Sales 2 - 0906.731781 0906731781
  • Skype Call Mr. Vinh - 0907.549012 0907549012
  • Skype Call Hổ trợ kỹ thuật - 0976.850636 0976850636
< < < <

Thống kê truy cập

  • Lượt ghé thăm: 4,805,027
  • Lượt truy cập: 5,676,282
  • Đang xem: 3 (3 guest)

Download

13/07/2020, 02:59:53 PM
Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi nhiệt độ tự động Fridge-tag 2

Video hướng dẫn kích hoạt thiết bị ghi nhiệt độ tự động Fridge-tag 2 lần đầu và thay đổi cài đặt thời gian khi bị lệch.

Chi tiết

09/03/2019, 02:05:15 PM
Hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi ApLog-Temp 03

Hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi ApLog-Temp 03. Tải phần mềm và cài đặt phần mềm, cài đặt và sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi.

Chi tiết

03/01/2019, 10:00:47 AM
Hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi ApLog HE173

Hướng dẫn cài đặt phần mềm và hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi ApLog HE17X

Chi tiết

04/10/2018, 02:42:06 PM
Hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi ApLog THC-4

Hướng dẫn cài đặt phần mềm và hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi ApLog THC-4

Chi tiết

06/06/2018, 11:46:16 AM
Hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi Wifi EasyLog

Link tải phần mềm và hướng dẫn sử dụng các nhiệt kế tự ghi wifi EasyLog, nhiệt ẩm kế tự ghi wifi EasyLog

Chi tiết

25/04/2018, 02:01:28 PM
Hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi EasyLog

Hướng dẫn tải phần mềm, cài đặt và truy xuất dữ liệu các nhiệt kế tự ghi, nhiệt ẩm kế tự ghi EasyLog của Lascar (UK)

Chi tiết

24/03/2018, 10:22:46 PM
Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế tự ghi LogTag TRID/TRED

Hướng dẫn cài đặt sử dụng nhiệt kế LogTag TRID30-7R, LogTag TRED30-16R bao gồm link tải phần mềm LogTag Analyzer và các tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Việt

Chi tiết

27/09/2016, 12:14:08 PM
Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế tự ghi tempmate-M1

Hướng dẫn sử dụng chi tiết nhiệt kế tự ghi tempmate-M1.

Chi tiết

27/09/2016, 12:04:12 PM
Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế tự ghi tempmate-S1 V2

Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế tự ghi tempmate-S1 V2. Nhiệt kế tự ghi dạng USB sử dụng một lần. Chuyên sử dụng theo dõi nhiệt độ thủy sản, rau quả, dược phẩm...

Chi tiết

07/12/2014, 12:38:12 PM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHIỆT KẾ TỰ GHI LOGTAG

Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhiệt kế tự ghi LogTag bao gồm hướng sử dụng cài đặt phần mền LogTag Analyzer, hướng dẫn cài đặt nhiệt kế tự ghi LogTag: thiết lặp các thông số, khởi động và cách xem dữ liệu.

Chi tiết

17/11/2014, 09:53:37 AM
Hướng dẫn sử dụng phần mềm LogTag Analyzer

LogTag Analyzer dùng để cấu hình các loaih LogTag ghi nhiệt độ độ ẩm của sản phẩm và phân tích các dữ liệu ghi được.

Chi tiết

24/04/2014, 04:34:51 PM
Hướng dẫn sử dụng thiết bị tự ghi MicroLogPRO II

MicroLogPRO II là thiết bị tự ghi và cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm sử dụng cho kho lạnh, kho dược phẩm, thực phẩm, phòng server...

Chi tiết

Total: 15
Thành công!