http://apvco.vn/uploads/news/Chức năng cảnh báo nhiệt độ bằng email của PicoLite By , PicoLite gởi cảnh báo nhiệt độ bằng email khi nhiệt độ vượt mức cho phép.

Click biểu tượng dưới để download hướng dẫn sử dụng.
5.0883
Nhiệt kế tự ghi, thiết bị ghi nhiệt độ, nhiệt ẩm kế tự ghi, hệ thống giám sát nhiệt độ, điều khiển nhiệt độ.

Download

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Skype Call Sales 1 - 0933.725790 0933725790
  • Skype Call Sales 2 - 0906.731781 0906731781
  • Skype Call Mr. Vinh - 0907.549012 0907549012
  • Skype Call Hổ trợ kỹ thuật - 0976.850636 0976850636

 

Thống kê truy cập

  • Lượt ghé thăm: 1,792,217
  • Lượt truy cập: 1,992,358
  • Đang xem: 15 (15 guest)

Download

Chức năng cảnh báo nhiệt độ bằng email của PicoLite
30/03/2014, 02:15:17 PM , Post by An Phú Vinh
PicoLite gởi cảnh báo nhiệt độ bằng email khi nhiệt độ vượt mức cho phép.

Click biểu tượng dưới để download hướng dẫn sử dụng.

http://apvco.vn/uploads/news/Chức năng cảnh báo nhiệt độ bằng email của PicoLite9.910883
Thành công!