http://apvco.vn/uploads/news/Giải pháp chuỗi cung cấp lạnh By , Quá trình giao hàng và vận chuyển có thể được theo dõi với các giải pháp ghi dữ liệu khác nhau của Fourtec. Đối với quá trình vận chuyển toàn cầu các thiết bị tự ghi có thể được sử dụng để đảm bảo rằng nhiệt độ được duy trì một cách chính xác và ghi lại trong khi vận chuyển, thực hiện theo quy định FDA CFR Phần 11 và hướng dẫn GDP. Hơn nữa, giải pháp không dây có thể được cài đặt trong xe tải cho các lô hàng nội địa 5.01314
Nhiệt kế tự ghi, thiết bị ghi nhiệt độ, nhiệt ẩm kế tự ghi, hệ thống giám sát nhiệt độ, điều khiển nhiệt độ.

Giải Pháp

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Skype Call Sales 1 - 0933.725790 0933725790
  • Skype Call Sales 2 - 0906.731781 0906731781
  • Skype Call Mr. Vinh - 0907.549012 0907549012
  • Skype Call Hổ trợ kỹ thuật - 0976.850636 0976850636

 

Thống kê truy cập

  • Lượt ghé thăm: 1,792,177
  • Lượt truy cập: 1,992,318
  • Đang xem: 12 (12 guest)

Giải Pháp

Giải pháp chuỗi cung cấp lạnh
09/01/2014, 11:48:45 PM , Post by An Phú Vinh
Quá trình giao hàng và vận chuyển có thể được theo dõi với các giải pháp ghi dữ liệu khác nhau của Fourtec. Đối với quá trình vận chuyển toàn cầu các thiết bị tự ghi có thể được sử dụng để đảm bảo rằng nhiệt độ được duy trì một cách chính xác và ghi lại trong khi vận chuyển, thực hiện theo quy định FDA CFR Phần 11 và hướng dẫn GDP. Hơn nữa, giải pháp không dây có thể được cài đặt trong xe tải cho các lô hàng nội địa

Vận chuyển hàng lạnh

Tuân thủ các quy định an toàn và hướng dẫn GDP bằng cách sử dụng sản phẩm Fourtec cho đảm bảo chất lượng của chuỗi cung cấp . Chúng tôi đề nghị các sản phẩm Fourtec sau đây để vận chuyển:

              PICOLITE-16K                                                            EC800A

                

Nhiệt kế tự ghi USB PicoLite                Nhiệt kế tự ghi MicroLogPRO II

 

Kho lạnh

Sử dụng các giải pháp Fourtec để giám sát và đảm bảo điều kiện lưu trữ đầy đủ với hàng hóa dễ hư hỏng trong nhà kho, kho lạnh và khu vực bán lẻ. Như vậy, cần một dây chuyền lạnh liên tục và tuân thủ các quy định GDP. Chúng tôi đề nghị các sản phẩm Fourtec sau cho các ứng dụng kho / lưu trữ:

                    DNR900A                                                            DNL920A

                  

Bộ nhận /lặp dữ liệu không dây              Bộ ghi nhiệt độ độ ẩm không dây

 

              DNL920A-PA                                                          DNL910A

                        

Bộ lặp và ghi nhiệt độ độ ẩm              Bộ ghi nhiệt độ không dây

 

            DNL810A-BXT                                                     DNL808A-BXT

                                

Bô ghi nhiệt độ độ ẩm mini                 Bộ ghi nhiệt độ mini có đầu dò ngoài

http://apvco.vn/uploads/news/Giải pháp chuỗi cung cấp lạnh9.9101314
Thành công!