http://apvco.vn/uploads/news/Hướng dẫn về bảo quản và vận chuyển dược phẩm By , 5.02969
Nhiệt kế tự ghi, thiết bị ghi nhiệt độ, nhiệt ẩm kế tự ghi, hệ thống giám sát nhiệt độ, điều khiển nhiệt độ.

Tin Tức

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Skype Call Sales 1 - 0933.725790 0933725790
  • Skype Call Sales 2 - 0906.731781 0906731781
  • Skype Call Mr. Vinh - 0907.549012 0907549012
  • Skype Call Hổ trợ kỹ thuật - 0976.850636 0976850636

Thống kê truy cập

  • Lượt ghé thăm: 2,457,523
  • Lượt truy cập: 2,806,642
  • Đang xem: 2 (2 guest)

Tin Tức

Hướng dẫn về bảo quản và vận chuyển dược phẩm
27/05/2013, 02:19:35 PM , Post by An Phú Vinh

 Bảo quản và vận chuyển

 Nguyên vật liệu và dược phẩm nên được vận chuyển bằng phương tiện sao cho tính chất hàng hóa ban đầu của nó không bị suy giảm và các điều kiện bảo quản được tiếp tục duy trì.

Sự quan tâm đặc biệt nên thực hiện khi sử dụng nước đá khô trong dây chuyền lạnh. Hơn nữa, về các khuyến cáo an toàn, phải bảo đảm rằng nguyên vật liệu và dược phẩm không tiếp xúc với nước đá khô vì có thể làm ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng hàng hóa, ví dụ như hàng hóa bị đông lạnh.

Trong những điều kiện thích hợp, việc sử dụng các thiết bị để theo dõi điều kiện bảo quản, vận chuyển nên được sử dụng như nhiệt kế tự ghi, hệ thống giám sát nhiệt độ nên được sử dụng. Các bản ghi chép về theo dõi điều kiện bảo quản này nên sẵn sàng cho việc xem xét đánh giá.

Việc xuất hàng và vận chuyển nguyên vật liệu và dược phẩm chỉ nên được tiến hành sau khi nhận được yêu cầu giao hàng. Yêu cầu giao hàng và việc xuất hàng phải được ghi chép lại.

Quy trình xuất hàng nên được xây dựng và ghi lại thành văn bản, có lưu ý đến tính chất của nguyên vật liệu và dược phẩm có liên quan và mọi khuyến cáo đặc biệt nếu có yêu cầu.

Bao gói bên ngoài nên có đầy đủ tính chất bảo vệ hàng hóa khỏi các ảnh hưởng từ bên ngoài và nên dán nhãn rõ ràng và không thể tẩy xóa được.

Các ghi chép về việc xuất hàng nên lưu lại và có nội dung tối thiểu sau:

- ngày xuất hàng

- tên và địa chỉ của người nhận

- mô tả hàng hóa, ví dụ như tên hàng, dạng bào chế và hàm lượng (nếu có), số lô và số lượng

- điều kiện bảo quản và điều kiện vận chuyển

Tất cả các ghi chép nên để dễ dàng tiếp cận và sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu.

Nên sử dụng các chỉ dẫn bảo quản sau đây:

Trên nhãn                                                            Nghĩa là

“Không bảo quản quá 30 °C”                              từ +2 °C đến  +30 °C

“Không bảo quản quá 25 °C”                              từ +2 °C đến  +25 °C

“Không bảo quản quá 15 °C”                              từ +2 °C đến +15 °C

“Không bảo quản quá 8 °C”                                từ +2 °C đến +8 °C

“Không bảo quản dưới 8 °C”                               từ  +8 °C đến +25 °C

“Tránh để nơi ẩm”                                             độ ẩm tương đối không quá 60% trong điều kiện bảo quản bình thường và cấp phát cho bệnh nhân trong bao gói chống ẩm.

“Tránh ánh sáng”                                                khi cấp phát cho bệnh nhân trong bao gói chống ánh sáng.

http://apvco.vn/uploads/news/Hướng dẫn về bảo quản và vận chuyển dược phẩm9.9102969
Thành công!