http://apvco.vn/uploads/news/Hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi ApLog-Temp 03 By , Hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi ApLog-Temp 03. Tải phần mềm và cài đặt phần mềm, cài đặt và sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi. 5.03667
Nhiệt kế tự ghi, thiết bị ghi nhiệt độ, nhiệt ẩm kế tự ghi, hệ thống giám sát nhiệt độ, điều khiển nhiệt độ.

Download

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Skype Call Sales 1 - 0933.725790 0933725790
  • Skype Call Sales 2 - 0906.731781 0906731781
  • Skype Call Mr. Vinh - 0907.549012 0907549012
  • Skype Call Hổ trợ kỹ thuật - 0976.850636 0976850636

Thống kê truy cập

  • Lượt ghé thăm: 2,419,908
  • Lượt truy cập: 2,753,008
  • Đang xem: 1 (1 guest)

Download

Hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi ApLog-Temp 03
09/03/2019, 02:05:15 PM , Post by An Phú Vinh
Hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi ApLog-Temp 03. Tải phần mềm và cài đặt phần mềm, cài đặt và sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi.

Để sử dụng nhanh nhiệt ẩm kế tự ghi ApLog-Temp 03 vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng nhanh bên dưới.

Ngoài ra, khi muốn thay đổi cấu hình và sử dụng chi tiết hơn với phần mềm chúng ta tải phần mềm APLOG và làm theo tài liệu hướng dẫn đính kèm

Tải và cài đặt phần mềm APLOG.

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng theo link dưới.

http://apvco.vn/uploads/news/Hướng dẫn sử dụng nhiệt ẩm kế tự ghi ApLog-Temp 039.9103667
Thành công!