http://apvco.vn/uploads/news/Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế tự ghi tempmate-M1 By , Hướng dẫn sử dụng chi tiết nhiệt kế tự ghi tempmate-M1. 5.0476
Nhiệt kế tự ghi, thiết bị ghi nhiệt độ, nhiệt ẩm kế tự ghi, hệ thống giám sát nhiệt độ, điều khiển nhiệt độ.

Download

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Skype Call Sales 1 - 0933.725790 0933725790
  • Skype Call Sales 2 - 0906.731781 0906731781
  • Skype Call Mr. Vinh - 0907.549012 0907549012

 

Thống kê truy cập

  • Lượt ghé thăm: 1,483,928
  • Lượt truy cập: 1,600,326
  • Đang xem: 9 (9 guest)

Download

Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế tự ghi tempmate-M1
27/09/2016, 12:14:08 PM , Post by An Phú Vinh
Hướng dẫn sử dụng chi tiết nhiệt kế tự ghi tempmate-M1.

Về cách sử dụng nhiệt kế tự ghi tempmate-M1. Chúng ta tải phần mềm tempbase và làm theo tài liệu hướng dẫn đính kèm.

Click tải phần mềm theo link dưới, điền các thông tin cần thiết và chọn request. Sau đó tải phần mềm từ link được gởi đến email đã đăng ký.

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng theo link dưới.

http://apvco.vn/uploads/news/Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế tự ghi tempmate-M19.910476
Thành công!