http://apvco.vn/uploads/news/Hướng dẫn sử dụng phần mềm LogTag Analyzer By , LogTag Analyzer dùng để cấu hình các loaih LogTag ghi nhiệt độ độ ẩm của sản phẩm và phân tích các dữ liệu ghi được.
5.01862
Nhiệt kế tự ghi, thiết bị ghi nhiệt độ, nhiệt ẩm kế tự ghi, hệ thống giám sát nhiệt độ, điều khiển nhiệt độ.

Download

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype Call Sales 1 - 0933.725790 0933725790
 • Skype Call Sales 2 - 0906.731781 0906731781
 • Skype Call Mr. Vinh - 0907.549012 0907549012
 • Skype Call Hổ trợ kỹ thuật - 0976.850636 0976850636

 

Thống kê truy cập

 • Lượt ghé thăm: 1,792,143
 • Lượt truy cập: 1,992,284
 • Đang xem: 10 (10 guest)

Download

Hướng dẫn sử dụng phần mềm LogTag Analyzer
17/11/2014, 09:53:37 AM , Post by An Phú Vinh
LogTag Analyzer dùng để cấu hình các loaih LogTag ghi nhiệt độ độ ẩm của sản phẩm và phân tích các dữ liệu ghi được.

 

 

2.8r6 Released 5th September, 2017

 • Highly customisable & structured user interface with intuitive operation.
 • Automatic download of data when LogTag is inserted into interface.
 • Wide range of export options including PDF, Excel & Web.
 • Automated tasks including emailing multiple recipients & FTP upload.
 • Multi-chart feature for viewing several LogTags simultaneously.

 

http://apvco.vn/uploads/news/Hướng dẫn sử dụng phần mềm LogTag Analyzer9.9101862
Thành công!